PanaszkodjunkEgyütt.hu

Panaszkodjunkegyütt.hu Panaszbenyújtás


Kedves

Panaszkezelési folyamat ismertetése

Kérünk, hogy az alábbiakat figyelmesen olvasd el és a dokumentum végén található digitális aláírási megoldással, írd alá.

Alulírott, , a jelen nyilatkozat elfogadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Panaszkodjunkegyütt.hu - WebshopCompany LTD. UK közreműködésével, egyben pedig a WebshopCompany Kft (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) képviseletével létrejött fogyasztói érdekérvényesítő közösség és kereskedelmi elemző rendszer üzemeltetése céljából, továbbítsa és feldolgozza azokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja szerinti személyes adataimat és az Infotv. 3. § 3. pontja szerinti különleges adataimat, amelyeket az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK rendelkezésére bocsátok. Az ADHOC.SUPPORT érdekérvényesítő közösséget a WebshopCompany LTD. UK (cégszám: 08595221) Angliában és Walesben bejegyzett és bejegyzett székhelye: 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, London, WC2N 5BW, Egyesült Királyság székhelyű vállalat megbízásából a magyarországon bejegyzett WebshopCompany Kft (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) képviseli.

SZEMÉLYES ADATOK

Panaszkodjunkegyütt ügyfélazonosító:

Panaszos neve:

Email cím:   

Telefonszám:  

Lakcím:  

 

A PANASZOLT VÁLLALKOZÁS ADATAI

Kinek a nevében panaszkodsz a főnöknek:  

Meghatalmazást, ha nem a saját nevemben járok el:  

Panaszkategória:  

Problémakategória:  

Panasszal érintett vállalkozás jellege:  

Az érintett vállalkozás vagy közszolgáltató neve:  

Címe:  

A panasszal érintett üzlet címe megegyezik a fenti címmel?:  

Ha nem:

Cím:  

 

A panasszal érintett esemény időpontja:  

Poszt címe:  

Poszt tartalma:  

Az alábbiakat már megpróbáltam:  

Panaszomhoz az alábbiakat kívánom csatolni:  

Adatvédelmi nyilatkozat:  

 

Alulírott, , büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy valós, hiteles és törvényes forrásból származó adatokat osztottam meg az Panaszkodj a főnöknek .hu -  ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK csapatával és általa harmadik személyekkel. Ezen adatok benyújtása, személyes érdekeim, vagy a közösségi érdekérvényesítés során, velem egyeztetett, vagy általam máshol benyújtott formában is felhasználását engedélyezem a fentiekben megjelölt módon. 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Aláírási Tanúsítvány
Dokumentum neve: Panaszkodjunkegyütt.hu Panaszbenyújtás
lock iconEgyedi Dokumentumazonosító: 206e3347c24917a4820af555926ea2f1c787e98f
Időbélyeg Audit
2023.07.13. 13:35 CESTPanaszkodjunkegyütt.hu Panaszbenyújtás Feltöltötte: Kóczián Géza (a WebshopCompany Kft képviseletében) - geza.koczian@webshopcompany.uk IP: 86.12.241.184